le petit papillon rouge
le petit papillon rouge
+
+
+
+
fleurdulys:

Neapolitan Lighthouse - Ivan Aivazovsky
1842
+
+
+
+
splendorinthesouth:

thecolonial:
Georgetown, Washington DC
+
+

November 11, 1976 outside the Dakota.  Photo taken by George Tebbins.